Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3-4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ KASIM 2018

 

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: KASIM

Yaş Grubu (Ay) : MERCAN SINIFI EĞİTİM PLANI (4 YAŞ)

 

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.                        

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19.Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

 

KAVRAMLAR

 

Renk: Mavi, Beyaz, Sarı, Kırmızı

Yön/ Mekanda Konum: Altında – Ortasında – Yanında – Üstünde, Önünde – Arkasında,  Yukarı- Aşağı

Zıt: Aynı – Benzer – Farklı, Doğru-Yanlış, Önce- Sonra

Duygu: Kızgın, Korkmuş, Şaşkın,  Mutlu, Üzgün

Miktar: Az- Çok

Boyut: İnce- Kalın, Uzun- Kısa

Zaman:  Erken – Geç

Geometrik Şekil: Kare, Üçgen , Daire

Sayı: 2, 3, 4 rakamı, Sıra sayısı, sayma

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

  • Kızılay Haftası (29 Ekim- 4 Kasım)
  • Atatürk Haftası ( 10-16 Kasım)
  • Öğretmenler Günü (24 Kasım)

 

 

5 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ KASIM 2018

         

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: KASIM

Yaş Grubu (Ay) :  GELECEĞİN UMUTLARI SINIFI EĞİTİM PLANI (5 YAŞ)

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

 

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5.Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

 

KAVRAMLAR

RENK: Sarı, kırmızı, Yeşil,

ZIT: düzenli dağınık, temiz pis, açık kapalı, Büyük-küçük, aynı,benzer, Üstünde-altında, Kirli – temiz, Uzun-kısa,  içinde dışında,sesli sessiz, az çok, örüntü, önce sonra, mavi,ince kalın,içinde dışında

problem çözme,

SAYI:3-4 rakamı,

ŞEKİL:Daire, çember,Üçgen,

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

 

 

6 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ KASIM 2018

 

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: KASIM

Yaş Grubu (Ay) :  GÖKKUŞAĞI SINIFI EĞİTİM PLANI (6 YAŞ)

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

 

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5.Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

 

KAVRAMLAR

RENK: Sarı, kırmızı, Yeşil,

ZIT: düzenli dağınık, temiz pis, açık kapalı, Büyük-küçük, aynı,benzer, Üstünde-altında, Kirli – temiz, Uzun-kısa,  içinde dışında,sesli sessiz, az çok, örüntü, önce sonra, mavi,ince kalın,içinde dışında

problem çözme,

SAYI:3-4 rakamı,

ŞEKİL:Daire, çember,Üçgen,

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

 

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİS YAZISI KASIM 2018- ÇOCUĞUN DİL GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

                                                                                                                  

ÇOCUĞUN DİL GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

İlk üç ay içinde

Sese karşı tepki verir, agulama şeklinde sesler çıkarabilir, tanıdık kişi ve eşyaları görünce ellerini sallar gözü ile takip eder, kendi kendine gülümseyebilir, müzik ve konuşmaya karşı tepki verir, kendi kendine oynarken bazı heceleri tekrarlar, dudakları ile p , b , m gibi harfleri çıkarmaya çalışır.

Üç altı ay arasında

Çevresinde konuşan kişileri arar, ağlarken konuşulunca rahatlar, agulama şeklinde iletişim kurar, yüksek sesle güler, kendine göre ağlama dışında heceler kullanır.

Altı on iki ay arası

Annenin sesini taklit etmeye çalışır, cee oyunu oynar, bazı eşyaları ses çıkartmak için kullanır,  ama – da da gibi sesleri rahatlıkla çıkarır, 12 aya doğru baba mama der, oyuncakları ve kişileri ile anlamsız dahi olsa konuşmaya çalışır.

On iki on sekiz ay arası

Hızla yeni kelimeleri öğrenmeye devam eder, her gün gördüğü cisimleri adlandırmaya ve onları rahat tanımaya başlar, insanlar ile ilişki kurarken anlamlı kelimeleri çoğunlukla kullanmaya başlar, ailenin öğrettiği kelimeleri kendi kendine tekrarlar, on sekizinci aya doğru iki komutu üst üste anlayıp yerine getirir. (bardağı al mutfağa götür gibi)

On sekiz yirmi dört ay arası

İki kelimelik cümleler yapmaya başlar, tanıdıklarının ismini bilir, isteklerini rahatlıkla ifade edebilir, ikiden fazla komutu anlar ve yerine getirir, yirmi dördüncü aya doğru üç kelimelik cümleleri de konuşur.

İki üç yaş arası

Tanıdığı yetişkinler ile rahatlıkla sohbet eder, reddetme ifadesi kullanabilir, cümle yapısı erişkin cümle yapısına benzemeye başlar, vücudunun parçalarını rahatlıkla yapar, bütün komutları yerine getirebilir, kelime hazinesi hızla artar.

Üç dört yaş arası

Konuşma ve cümle kurması erişkine iyice benzemeye başlar, kendine ait yaş, soyad gibi özellikleri bilir, ezberlediği şarkı sözleri vb. rahatlıkla söyler, erişkinler ile rahat sohbet edebilir.

Dört altı yaş arası

Grup halinde olan konuşmalara katılır, hikaye ve masal anlatır, sayı sayar, kelime hazinesi iyice artmıştır, sıfatları rahat kullanmaya başlar, cümle yapısı ve şekli erişkinle hemen hemen benzer, isteklerini ayrıntıları ile anlatabilir.

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

 

YEMEK LİSTEMİZ KASIM 2018

           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
        KASIM AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ        İKİNDİ KAHVALTISI
1.11.2018 Klasik kahvaltı- Krep- Süt Ispanak- Spagetti- Yoğurt Hamur kızartması- Meyve suyu
2.11.2018 Klasik kahvaltı- Kuru meyve- Tarçın çayı Un çorbası- Hindi sote- Şehriye pilavı Limonlu kek
5.11.2018 Klasik kahvaltı- Patates kızartması- Ihlamur Kabak dolması- Çorba- Salata Yaş pasta- Kurabiye
6.11.2018 Karışık sandviç- Süt Patatesli gül böreği- Çorba- Meyve Peynirli poğaça
7.11.2018 Klasik kahvaltı- Haşlama yumurta- Süt Kuru fasulye- Bulgur pilavı- Yoğurt Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek
8.11.2018 Klasik kahvaltı- Peynirli omlet- Tarçın çayı Çorba- Fırında makarna- Tatlı Tahin pekmezli ekmek
9.11.2018 Klasik kahvaltı- Havuç- Süt Zeytinyağlı pırasa- Boncuk makarna- Yoğurt Bisküvi- Gofret- Meyve
12.11.2018 Klasik kahvaltı- Omlet- Tarçın çayı İmambayıldı- Erişte- Meyve Islak kek- Süt
13.11.2018 Klasik kahvaltı- Patates haşlama- Süt Sebzeli sulu köfte- Kuskus- Salata Kakaolu puding- Bisküvi
14.11.2018 Klasik kahvaltı- Haşlama yumurta- Ihlamur Kıymalı nohut- Şehriye pilavı- Cacık Mozaik pasta
15.11.2018 Klasik kahvaltı- Karışık kuru meyveler- Süt Çorba- Mantı- Yoğurt Bisküvi- Gofret- Meyve
16.11.2018 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Patates yemeği- Spagetti- Tahin helvası Elmalı kurabiye
19.11.2018 Klasik kahvaltı- Patates kızartması- Süt Biber dolması- Tarhana çorbası- Meyve Bisküvili tavuk göğsü
20.11.2018 Klasik kahvaltı- Otlu omlet- Ihlamur Çorba- Karışık pizza- Salata Üzümlü kek
21.11.2018 Klasik kahvaltı- Havuç dilimleri- Süt Yeşil mercimek yemeği- Bulgur pilavı- Yoğurt Portkallı kek- Tarçın çayı
22.11.2018 Klasik kahvaltı- Haşlama yumurta- Tarçın çayı Yuvalama- Kuskus- Tatlı Tahin pekmezli ekmek
23.11.2018 Klasik kahvaltı- Kuru üzüm- Süt Kıymalı karnabahar- Soslu makarna- Yoğurt İzmir lokması
26.11.2018 Klasik kahvaltı- Krep- Süt Lahana dolması- Çorba- Yoğurt Patlıcanlı pide- Ayran
27.11.2018 Klasik kahvaltı- Haşlama yumurta- Tarçın çayı Köfte- Patates- Çorba- Tatlı Bisküvi- Gofret- Meyve
28.11.2018 Klasik kahvaltı- Kuru meyveler- Süt Çorba- Ispanaklı börek- Salata Simit- Ayran
29.11.2018 Klasik kahvaltı- Peynirli omlet- Ihlamur Patates oturtma- Şehriye pilavı- Yoğurt Muzlu puding- Bisküvi
30.11.2018 Kaşarlı sandviç- Süt Ispanak yemeği- Peynirli makarna- Meyve Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek
Not: * Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Teyze tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 72 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem YILDIZ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, sırasıyla bal-reçel, tereyağ bulunmaktadır. *Et ve şarküteri ürünleri: Pınar, Maret, Keskinoğlu kullanılmaktadır.
* Pizzalar, tavuk şinitzel, ve turşularımız okulumuzda hazırlanmaktadır.
*Çocuğunuzun menümüzde yer alan herhangi bir yiyeceğe alerjisi varsa, lütfen sınıf öğretmeninize haber veriniz.

Doğum Günlerimiz KASIM 2018

                                                                                 

                 

             

          05.11.2015…….      ALP YAMAN ŞAHİN

 

22.11.2016……..       DAMLA AYTEK

 

                                  25.11.2014………    YÜKSEL MURAT YUMRUKÇAĞLAR

 

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                              doğumgünü