Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ EKİM 2017

 

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                             :ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

Tarih                                     : EKİM

Yaş Grubu (Ay)                : 3 YAŞ

Öğretmen Adı                  :Melek BİR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım4: Nesneleri sayar.  

 Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.  

Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.   

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.  

Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

KAVRAMLAR  

Renk: Kırmızı- Geometrik Şekil: Daire     Boyut: Büyük-Küçük

Miktar:  Boş- Dolu   Duygu: Mutlu-Üzgün

Zıt: Aynı-Farklı

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

– Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü)

– Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

-Kızılay Haftası  (29 Ekim – 4 Kasım)

 

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ EKİM 2017

         

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                             :ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

Tarih                                     : EKİM

Yaş Grubu (Ay)                : 4 YAŞ

Öğretmen Adı                  :YILDIZ KUPŞİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.

Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.Kazanım 4: Nesneleri sayar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22: Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13: Estetik değerleri korur.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar

KAVRAMLAR  

Renk: Kırmızı-Sarı-Mavi-Yeşil         Geometrik Şekil: Daire-Üçgen     Boyut: Büyük-Küçük, Dar-Geniş

Miktar:  Boş- Dolu   Yön/ Mekânda Konum: Ön-Arka    Duygu: Mutlu-Üzgün-Şaşkın-Kızgın

Zıt: Aynı-Farklı-Benzer, Genç-Yaşlı, Hızlı-Yavaş, Kolay-Zor  Zaman: Önce-Sonra

 

 

5 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ EKİM 2017

           

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                             :ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

Tarih                                     : EKİM

Yaş Grubu (Ay)                : 5 YAŞ

Öğretmen Adı                  :Ceylan KURTULUŞ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne / durum / olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Kazanım 10. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
Kazanım 15. Parça – bütün ilişkisini kavrar.
Kazanım 17. Neden – sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavram çalışmasını açıklar.
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinledikleri / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Sosyal – Duygusal Gelişim

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

 

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir
.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Göstergeleri:

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.
Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

KAVRAM ÇALIŞMASI Duygu: Mutlu – Üzgün, Korkmuş, Şaşkın, Heyecanlı

Boyut: Küçük – Orta – Büyük  Geometrik Şekil: Kare, Üçgen, Daire

Zıt: Aynı – Benzer – Farklı, Hızlı-Yavaş,  Tembel – Çalışkan, Açık – Kapalı, Düz – Eğri, Sıcak – Soğuk, Düzenli – Dağınık, Doğru – Yanlış, Eski – Yeni, Kirli – Temiz, İleri – Geri, Kız – Erkek, Hareketli –  Hareketsiz, Açık – Kapalı, Sağ – Sol, Yüksek – Alçak, Sert – Yumuşak

Yön / Mekanda Konum: İleri – Geri, Uzak – Yakın, Yukarı – Aşağı, Yanında – Önünde – Arkasında – OrtasındaSayı: 1 – 10 Arası Sayılar, Önceki – Sonraki, Sıra SayısıRenk: Kırmızı, Sarı

Duyu: Islak – Kuru, Tatlı – Tuzlu-Ekşi – Acı, Kokulu – Kokusuz, Zaman: Önce –Şimdi – Sonra

Miktar: Parça – Bütün   Ses: “A” Sesi

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

– Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü)

– Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

-Kızılay Haftası  (29 Ekim – 4 Kasım)

OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI

elel

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ EKİM 2017- ÇOCUKTA DÜRÜSTLÜK

         

Çocukta Dürüstlük

İşte zor bir kavram daha, Dürüstlük;

 

Çocuğumuza dürüst olmasını nasıl öğreteceğiz, gözünüzün önünde vazoyu kıran çocuğunuz “hayır ben kırmadım, kardeşim yaptı “ derken nasıl davranacağız.

 

Çocukların bir çok konuda yalan söyliyebileceğini kabul ederken, bunların onun gözünde bir yalan olmadığını, gerçek ile fantazi arasında ayrım yapmakta zorlanabileceği veya unutabileceği veya  olayı inkar etmekle olayın kendisinide ortadan kaldırdığını düşünebileceğini göz önünde bulundurun.

 

Çocuğunuza öncelikle sağlamanız gereken şey dürüst, samimi, güven dolu bir ortam olmalıdır ki çocuk yalan söyleme ihtiyacı duymasın, dürüst olmanın daha kolay ve sorun çözümleyici olduğunu anlasın.

–        Çocuğunuzu yalan söylemeye sevk edecek sorular sormayın. “Bu vazoyu sen mi kırdın” dediğinizde alacağınız cevap “ben kırmadım” olabilecektir. Bunun yerine “seni vazoyu kırarken gördüm” deyin.

–          Çocuğunuzu doğru söylemeye sevk edecek suçlama içermeyen ama nedenini araştıran bir tutumda alacağınız cevabın doru olması ihtimali çok yüksektir. “yine vazoyu mu kırdın” yerine, “vazo kırılmış, nasıl oldu merak ediyorum, sen biliyor musun” diyebilirsiniz.

–          Çocuğun gerçeği tam olarak hatırlamasını sağlayın,”kardeşim bana vurdu” dediğinde,

Kardeşin sana neden vurdu, daha öncesinde ne olmuştu” diyerek,  onun  olayın bütününü hatırlayark belki de ilk önce kardeşine onun vurduğunu veya oyuncağını aldığını ortaya çıkarabilirsiniz.

–      Çocuğun doğruyu söylediği durumlarda, yaptığı her ne kadar kabullenilmez olursa olsun tepkilerinizi denetleyin, doğru söylediğinde aşırı tepki gören ve cezalandırılan çocuk, bir daha ki sefere yalana sığınacaktır. Çocuğun doğru söylüyor olmasını takdir ettikten sonra

bunu neden yapmaması gerektiğini anlatın.

 

–        Çocuğunuzun yapıp yapmadığına emin olmadığınız bir konuda çocuğu çok sıkıştırmayın. “Ben yapmadım” diyen çocuğa  “ sen mi yaptın ha” “bunu nasıl yaparsın” “söyle çabuk” demeniz sonucunda hiç bir şey elde edemeyip, her ikinizde yıpranmış olacaksınız. Bunun yerine “inşallah bana doğruyu söylüyorsundur, eğer yalansa beni çok üzer” diyerek olayı kapatın.

–       Çocuğunuza ona güvendiğinizi gösterin. Sizin ona doğruyu söyleme konusunda güvendiğinizi bilen çocuk, size doğru söylemeye eğilimli olacaktır.

–        Çocuğa olumlu beklentilerinizi yansıtın, olmsuzları değil, “ sakın kardeşinle kavga etme” yerine, “kardeşinle çok güzel oynayacağını biliyorum” deyin. “dur kırarsın” yerine “benim oğlum dikkatlidir, kırmadan oynar” deyin.

 

Ve bu konunun sonunda da önce siz dürüst olun, sizin dürüstlükten kaçamaklarınızı, küçük beyaz yalanlarınızı çocuğunuz anlayamayacak ve size güven duyamayacaktır. Eğer yalan sözylediğinizi çocuğunuz farkettiyse,  itiraf edip hatanızı kabullenerek ona da örnek olun. Ona verdiğiniz sözleri tutun. Eğer tutamıyorsanız neden sözünüzü tutamadığınızı ona anlatın.

 

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKO-SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

 

 

 

YEMEK LİSTEMİZ EKİM 2017

           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
       EKİM AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ        İKİNDİ KAHVALTISI
2.10.2017 Haşlama yumurta- Tereyağ- Bal- Peynir- Zeytin- Süt Sulu köfte- Bulgur pilavı- Yoğurt Sarelleli ekmek
3.10.2017 Krep- Reçel- Peynir- Zeytin- Ihlamur Kıymalı karnabahar- Peynirli erişte- Üzüm hoşafı Simit-Ayran
4.10.2017 Otlu omlet- Tereyağ- Bal- Peynir- Zeytin- Süt Nohut- Şehriye pilavı- Yoğurt Tavuk göğsü
5.10.2017 Fırında sütlü patates- Tereyağ- Reçel- Peynir- Zeytin- Ihlamur Ispanak yemeği- Spagetti bolonez-Meyve Vanilyalı kek
6.10.2017 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Kıymalı patates yemeği- Kuskus- Salata Yumurtalı ekmek- Süt
9.10.2017 Domates- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Bal- Süt Sıcak ayranaşı çorbası- Peynirli makarna- Tatlı Sarelleli ekmek- Tarçın çayı
10.10.2017 Peynirli omlet- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Reçel- Ihlamur Zeytinyağlı pırasa- Erişte- Meyve Kalem böreği
11.10.2017 Karışık sandviç- Süt Yeşil mercimek yemeği- Pirinç pilavı- Salata Islak kek
12.10.2017 Haşlama yumurta- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Bal- Ihlamur Taze fasulye- Spagetti- Yoğurt Hamur kızartması- Ihlamur
13.10.2017 Salatalık- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Reçel- Tarçın çayı Kremalı tavuk çorbası- Fırında makarna- Tatlı Bisküvi- Gofret- Meyve
16.10.2017 Cornflakes- Süt- Bal- Kuru meyve Brokoli çorbası- Tavuk- Şehriye pilavı- Yoğurt Sarelleli ekmek
17.10.2017 Haşlama yumurta- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Reçel- Ihlamur Kıymalı kapuska- Kuskus- Tatlı Havuçlu kek
18.10.2017 Patates cipsi- Tereyağ- Bal- Peynir- Zeytin- Süt Etli kurufasulye- Bulgur pilavı- Salata Kakaolu puding- Bisküvi
19.10.2017 Otlu omlet- Peynir- Tereyağ- Reçel- Ihlamur Kıymalı semizotu- Peynirli makarna- Fıstıklı helva Islak kek
20.10.2017 Salatalık- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Bal- Süt Yayla çorbası- Mantı- Yoğurt Bisküvi- Gofret- Meyve
23.10.2017 Domates- Salatalık- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Bal- Süt Yuvalama- Pirinç pilavı- Yoğurt Sarelleli ekmek
24.10.2017 Peynirli omlet- Zeytin- Peynir- Tereyağ- Reçel- Ihlamur Mevsim türlüsü- Peynirli makarna- Meyve İzmir lokması- Bitki çayı
25.10.2017 Krep- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Bal- Tarçın çayı Barbunya pilaki- şehriye pilavı- Salata Fırında yumurtalı ekmek
26.10.2017 Haşlama yumurta- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Reçel- Süt Ispanak yemeği- Makarna- Yoğurt Sade poğaça- Ihlamur
27.10.2017 Cornflakes- Bal- Süt- Kuru meyve Etli patates yemeği- Bulgur pilavı- Tatlı Bisküvi- Gofret- Meyve
30.10.2017 Domates- Peynir- Zeytin- Tereyağ- Reçel- Ihlamur Misket köfte- Patates püresi- Cevizli helva Sarelleli ekmek- Süt
31.10.2017 Kaşarlı tost- Süt- Kuru meyve Kıymalı kabak musakka- Kuskus- Salata Elmalı kurabiye
Not: * Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Hnm. tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 24 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem YILDIZ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır. ** Yoğurtlarımız Okulumuzda aşçımız tarafından mayalanmaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, sırasıyla bal-reçel, tereyağ bulunmaktadır.
* Pizzalar, tavuk şinitzel, ve turşularımız okulumuzda hazırlanmaktadır.

Click to toggle

                                                                                               

ANAOKULU VE ÇOCUK

 Anaokulu çocuğun hayatında önemli bir rol oynar. Çocuk, anaokulunda bir çok beceriyi ağırlıklı olarak oyun oynayarak geliştirir.

Anaokulunun Çocuğa Kazandıracakları

Anaokuluna giden çocuk;

 • Öğrenmeye ilgi duyar. Kendini tanımayı öğrenir.
 • Yeteneklerinden haberdar olur.
 • Farklı bir birey olduğunu öğrenir.
 • Yaşıtlarıyla ilişki kurar.
 • İşbirliği yapma alışkanlığı kazanır.
 • Hakkını korumayı ve başkalarının hakkına saygılı olmayı öğrenir.
 • Bencillikten sıyrılır, paylaşmayı öğrenir.
 • Anne-babadan ayrı kalmaya alışır.
 • Özgür davranma olanağı bulur, bağımsızlık duygusu gelişir.
 • Dil gelişimi hızlanır, sözcük dağarcığı zenginleşir.
 • Zihin gelişimi hızlanır.
 • Girişkenliği artar.
 • Var olan yetenekleri gelişir.
 • Kendi ihtiyaçlarını karşılama alışkanlığı edinir.
 • Sorumluluk duygusu gelişir.
 • Karar verme yeteneği gelişir.
 • Sosyal kuralları öğrenir.
 • Vücudunu etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir.
 • Bir üst öğrenim için gerekli olgunluğa ulaşır.

Anaokulunu Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Okulda uzman ve yetkin kişilerin çalışıyor olmasına,
 • Fiziki ortamın çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeyde olmasına,
 • Fiziksel ortamın, çalışanların ve gıdaların temiz olmasına,
 • Emniyet ve güvenlikle ilgili tedbirlerin yeterli olmasına,
 • Yaratıcı ve destekleyici bir eğitim ortamının olmasına,
 • Sanat ve spor gibi sosyal faaliyetlerin yeterli olmasına,
 • Çocuğun sınıfının uygun sayıda olmasına,
 • Çocuğun sınıfının yaş grubuna uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuğu Anaokuluna Hazırlarken Yapılabilecekler  Çocuk anaokuluna başlamadan önce;

 • Çocuğa yeni arkadaşların, öğretmenlerin olacak, yeni oyunlar ve şarkılar öğreneceksin gibi açıklamalarla, anaokulunun nasıl bir yer olduğu ve neler yapıldığı anlatılmalıdır.
 • Çocuğun hangi anaokuluna gideceğine karar verilmişse çocuğa okul önceden gösterilmelidir.
 • Çocuğun anaokuluyla ilgili soruları yaşına uygun, doğru olarak cevaplanmalıdır

Çocuk anaokuluna gitmek istemezse;

 • Çocuğun okula gitmesi tüm aile üyelerince desteklenmelidir.
 • Anaokuluna düzenli olarak gitmesi sağlanmalı, ödün verilmemelidir.
 • Çocuk anaokuluna, ayrılırken daha fazla tepki verdiği ebeveyni tarafından bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Çocuğa baskıcı olmayan bir tutumla anaokuluna gitmesi gerektiği anlatılmalıdır.
 • Çocuk anaokuluna gitmek istemediğinde bunun nedeni araştırılmalıdır.
 • Çocuğun anaokulunda oluşturduğu bir beceriyi anne-babaya gösterdiğinde (yaptığı bir resim, öğrendiği şarkı vb.) takdir edilerek, desteklenmelidir.

Anaokuluna giden çocuk ilkokulda ve daha sonraki yaşamında daha uyumlu, girişken ve sosyal etkinliklerde daha başarılı bir birey olur.

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

Doğum Günlerimiz EKİM 2017

                                                                                 

                 

              20.10.2014         ADEN LİNA AKKAYA

  24.10.2013          ARCA BİLGİÇ

28.10.2012         ARDA TÜRK

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                                      doğumgünü