Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ EKİM 2018

 

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: EKİM

Yaş Grubu (Ay) : MERCAN SINIFI EĞİTİM PLANI (4 YAŞ)

 

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.                        

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkların özeliklerini göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19.Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

 

KAVRAMLAR

Renkler: Sarı / Kırmızı / Mavi / Turuncu

Geometrik şekiller: Daire / Çember

Boyut: Büyük – Orta –  Küçük

Sayı/Sayma:: 1-10 arası sayı sayma / 1 sayısı / 2 sayısı

Duyu: Yumuşak – Sert / Sesli – Sessiz

Duygu: Mutlu / Korkmuş / Üzgün

Zıt kavramlar: Aynı – Benzer – Farklı / Doğru – Yanlış / Açık – Kapalı / Hızlı – Yavaş / Ters – Düz

Yön /Mekânda konum: Altında – Üstünde / Yüksek – Alçak / Sağ-Sol / Yukarıda – Aşağıda / Uzak – Yakın

Miktar: Az –Çok / Tek – Çift

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

4 Ekim: Hayvanları Koruma Günü

Ekim ayının ilk pazartesi günü: Dünya Çocuk Günü

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

 

 

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ EKİM 2018

         

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: EKİM

Yaş Grubu (Ay) :  GÖKKUŞAĞI SINIFI EĞİTİM PLANI

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5:Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

 

KAVRAMLAR

 

RENK: kırmızı, mavi  GEOMETRİK ŞEKİL: Daire ,Çember  ZIT KAVRAMLAR: Büyük-küçük, uzun-kısa  Az – Çok, Boş-dolu  SAYI:1 – 10 Arası Ritmik Sayma  DUYGULAR:Mutlu,  üzgün, kızgın, şaşkın, korkmuş   

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Hayvanları Koruma Günü, Dünya Çocukları Günü, Cumhuriyet Bayramı

 

5- 6 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ EKİM 2018

 

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: EKİM

Yaş Grubu (Ay) :  GÖKKUŞAĞI SINIFI EĞİTİM PLANI(5-6 YAŞ)

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5:Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

 

KAVRAMLAR

 

RENK: kırmızı, mavi  GEOMETRİK ŞEKİL: Daire ,Çember  ZIT KAVRAMLAR: Büyük-küçük, uzun-kısa  Az – Çok, Boş-dolu  SAYI:1 – 10 Arası Ritmik Sayma  DUYGULAR:Mutlu,  üzgün, kızgın, şaşkın, korkmuş   

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Hayvanları Koruma Günü, Dünya Çocukları Günü, Cumhuriyet Bayramı

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİS YAZISI EKİM 2018- ÇOCUK VE SORUMLULUK

                                                                                                                  

ÇOCUK VE SORUMLULUK

İletişim çatışmalarının nedenlerinden biri de birey olarak sınırlarımızı ve sorumluluklarımızı bilmemekten kaynaklanmaktadır .Bu nedenle çocuk yetiştirirken.dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri, çocuklarımıza. neyi, ne zaman ve nasıl yapacaklarını (yani sınırlılıklarını) ve davranışlarının sorumluluğunu almayı  öğretmektir.

Aile içinde sınır ve sorumluluklarının bilincinde olan çocuklar, yarın, toplum içinde de kendi sorumluluklarını üstlenen , başkasının haklarına saygı gösteren yetişkinler olacaklardır.

 

                                           Ebeveynler olarak neler yapmalıyız?

 • Mesajınızı iletin :Öncelikle çocuğunuz, sizin ondan ne istediğinizi net ve açık bir şekilde bilsin.Mesela;
  • “Kardeşinle kavga etmemeni istiyorum.”
  • “Odanı toplamalısın.”
  • “Her gün bir saat ders çalışmanı istiyorum.”
 • Şimdiye dek kullandığınız ve bir işe yaramayan cezalandırma yöntemlerini bırakın.
 • Çocuğunuza, istediğiniz yapmaz ise sonucun ne olacağını ve bundan da kendisinin sorumlu olduğunu söyleyin. Mesela;
  • “Kardeşinle kavga edersen sinemaya gidemezsin.”
  • “Odanı toplamazsan arkadaşlarınla buluşamazsın.”
 • Bu son ve en önemli aşamadır. SÖYLEDİĞİNİZ SÖZÜN ARKASINDA DURUN. ASLA  YERİNE GETİREMEYECEĞİNİZ SÖZLER SARF ETMEYİN.

Muhakkak çocuğunuz ısrarla istemediğiniz şekilde davranacaktır, ancak sizin dediklerinizi yapacağından emin olursa davranışını değiştirecektir.

ŞAYET BİR KEZ TUTARSIZ DAVRANIRSANIZ, BUNUN EN KISA ZAMANDA SUİSTİMAL EDİLECEĞİNİ BİLMELİSİNİZ.

Siz tutarlı ve kararlı olduğunuz sürece, çocuğunuz davranışlarının sonucundan kendisinin sorumlu olduğunu ve yapması gereken bir işi yapmaz ise sonuçlarına katlanması gerektiğini öğrenecektir.

 

TOPLUMUMUZUN, DAVRANIŞLARININ SORUMLULUĞUNU ALMASINI BİLEN YETİŞKİNLERE İHTİYACI VARDIR.

 

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKOSOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

YEMEK LİSTEMİZ EKİM 2018

           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
         EKİM AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ        İKİNDİ KAHVALTISI
1.10.2018 Kahvaltı tabağı- Domates- Salatalık- Süt İmam bayıldı- Spagetti bolonez- Yoğurt Tahin pekmezli ekmek- Süt
2.10.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Ekşili köfte- Kuskus- Salata Mozaik pasta- Meyve suyu
3.10.2018 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Tarçın çayı Fasulye pilaki- Bulgur pilavı- Meyve Hamur kızartması
4.10.2018 Kahvaltı tabağı- Otlu omlet- Süt Çorba- Mantı- Yoğurt Peynirli poğaça
5.10.2018 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Kabak musakka- Şehriye pilavı- Tatlı Bisküvi- Gofret- Meyve
8.10.2018 Kahvaltı tabağı- Ballı krep- Süt Yayla çorbası- Karışık pizza- Yoğurt Çaylı kek- Süt
9.10.2018 Kahvaltı tabağı- Domates- Salatalık- Ihlamur Karnabahar yemeği- Peynirli kuskus- Tatlı Kakaolu puding- Bisküvi
10.10.2018 Karışık sandviç- Süt Nohut- Domatesli Bulgur Pilavı- Salata Patates köftesi
11.10.2018 Kahvaltı tabağı- Kuru meyveler- Tarçın çayı Tarhana çorbası- Tepsi böreği- Yoğurt Elmalı turta- Tarçın çayı
12.10.2018 Kahvaltı tabağı- Yumurtalı ekmek- Süt Mevsim Türlüsü- Peynirli makarna- Meyve Bisküvi- Gofret- Kuru üzüm
15.10.2018 Kahvaltı tabağı- Domates- Salatalık- Ihlamur Biber dolması- Tel şehriye çorbası- Yoğurt Peynirli poğaça
16.10.2018 Kahvaltı tabağı- Havuç dilimleri- Süt Pazılı pide- Çorba- Ayran Kısır- Ayran
17.10.2018 Kahvaltı tabağı- Peynirli omlet- Tarçın çayı Yeşil mercimek yemeği- Şehriye pilavı- Meyve Pazılı pide- Ayran
18.10.2018 Kahvaltı tabağı- Kuru meyveler- Ihlamur Fırında makarna- Çorba- Meyve Islak kek
19.10.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Süt Yumurtalı ıspanak- Kuskus- Tatlı Pişi- Ayran
22.10.2018 Karışık sandviç- Süt Zeytinyağlı pırasa- Makarna- Salata Tahin pekmezli ekmek- Süt
23.10.2018 Kahvaltı tabağı- Omlet- Ihlamur Yuvalama- Erişte- Tatlı Sütlü tarhana çornası- kıtır ekmek
24.10.2018 Kahvaltı tabağı- Patates kızartması- Süt Patates oturtma- Bulgur pilavı- Yoğurt Puding- Bisküvi
25.10.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Tarçın çayı Terbiyeli kereviz- Kuskus- Meyve Yumurtalı ekmek- Süt
26.10.2018 Kahvaltı tabağı- Domates- Salatalık- Süt Köfte- Patates- Çorba Patates salatası
29.10.2018 Kahvaltı tabağı- Ballı krep- Süt Ispanak- Spagetti- Yoğurt Hamur kızartması
30.10.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Zeytinyağlı barbunya- Ev eriştesi- Salata Bisküvi- Gofret- Meyve
31.10.2018 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Kapuska- Peynirli makarna- Tatlı Kalem börek- Ayran
Not: * Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Hnm. tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 72 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem YILDIZ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, sırasıyla bal-reçel, tereyağ bulunmaktadır.

Doğum Günlerimiz EKİM 2018

                                                                                 

                 

             

12.10.2015…….  Can BAYSAL

20.10.2015…….. Cemrenur ALTUN

23.10.2014……… Uras sadun ÇETİN

24.10.2013……… Arca BİLGİÇ

30.10.2014……… Belis EŞİYOK

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                              doğumgünü