Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

2- 3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ NİSAN 2018

 

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                    :  öZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

Yaş Grubu (Ay)        : 2-3 YAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

İ

SAN

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 11.Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 4.Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

KAVRAMLAR

Renk            : Ana renkler

Zıt   : Büyük-küçük, Açık-kapalı, İnce-kalın, Uzun-kısa, Aynı-benzer-farklı, Hızlı-yavaş     Şekil   : Daire,Üçgen,Kare,Kenar,Köşe    Duyu  : Sıcak-soğuk, Tatlı-tuzlu, Acı-ekşi, Sert-yumuşak, Sesli-sessiz Yön  : Ön-Arka   Boyut  : Parça-Bütün  Zaman   : İlkbahar mevsimi

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı          (23  Nisan)

 

 

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ NİSAN 2018

         

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                    :  öZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

Yaş Grubu (Ay)         : 4 YAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10.Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11.Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 13.Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 4.Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

KAVRAMLAR

Renk            : Sarı,Kırmızı,Turuncu

Sayı /sayma : (1’den 10’a kadar ritmik sayma),1,2,3,4 sayısı

Zıt   : Hızlı-yavaş, Büyük-küçük, Açık-kapalı, , İnce-kalın, Uzun-kısa, Aynı-benzer-farklı, Çalışkan-tembel, Eski-yeni Şekil   : Dikdörtgen, üçgen, kare, daire, kenar, köşe  Duyu  : Sıcak-soğuk, Tatlı,Tuzlu, Acı, Ekşi, Sert-yumuşak, Sesli-Sessiz Yön: Ön-arka

Duygu: Mutlu, Üzgün, Kızgın, Şaşkın Boyut  : Parça-Bütün  Zaman   : İlkbahar mevsimi

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

5- 6 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ NİSAN 2018

           

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI       :ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

YAŞ GRUBU      : 5- 6 YAŞ

AYLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN

KAZANIMLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
Kazanım 15. Kendine güvenir.

KAVRAMLAR

BOYUT: İnce-kalın, Geniş-dar, Büyük-küçük, Çalışkan-tembel      MİKTAR: Az-Çok

YÖN/MEKÂNDA KONUM: Alçak-Yüksek      SAYI/SAYMA: 14 (On dört)-15 (On beş)-16 (On altı)-Toplama, 10’ar 10’ar Sayma     ZIT: Sağlıklı-sağlıksız,Hızlı-Yavaş,Sivri-küt, Islak-kuru, Düz-eğri, Mutlu-üzgün, Kızgın-şaşkın, Aynı-farklı, Açık-kapalı, Tatlı-tuzlu   ZAMAN: Gece-Gündüz, Sabah-Öğle-Akşam, Dün-Bugün-Yarın

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı(23 Nisan)

 

 

 

 

 

OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI

elel

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİS YAZISI NİSAN 2018- KÜÇÜK ÇOCUK

         

                                                                                                                        KÜÇÜK ÇOCUK

Bir zamanlar küçük bir çocuk okula başlamış. Oldukça küçük bir çocukmuş. Okulsa büyük bir okulmuş. Ama küçük çocuk bahçe duvarından sınıfına yürüyerek gideceğini keşfettiğinde mutlu olmuş. Bundan sonra okul ona eskisi kadar büyük görünmemeye başlamış. Bir sabah küçük çocuk okuldayken öğretmeni seslenmiş “Bugün resim yapacağız.” Küçük çocuk sevinmiş. Resim yapmayı çok severmiş. Her türlü resim yapabilirmiş. Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler, tekneler… Mum boyalarını çıkarmış ve başlamış çizmeye. Ama öğretmeni “Bekleyin!Daha başlamayın.” diye bağırmış ve herkes hazırlanana kadar beklemişler.”Şimdi” demiş öğretmeni, “Çiçek resmi yapacağız.”
Küçük çocuk çok sevinmiş. Çiçek resmi yapmayı çok severmiş. Güzel çiçekler yapmaya başlamış. Pembe, portakal rengi ve mavi rengarenk çiçekler. Ama öğretmeni “Bekleyin!Ben size nasıl yapacağınızı göstereceğim.” demiş. Tahtaya bir çiçek resmi çizmiş. Sapı yeşil, kendi kırmızıymış. “İşte böyle. Tamam şimdi başlayabiliriz.” demiş öğretmeni.
Küçük çocuk öğretmenin çizdiği çiçeğe bakmış. Sonra da kendi çiçeğine. Kendi çiçeği daha fazla sevmiş. Ama bunu söylememiş. Kağıdın öteki yüzünü çevirmiş. Ve öğretmenininkine benzer bir çiçek çizmiş. Yeşil saplı, kırmızı renkli bir çiçek.
Başka bir gün çocuk kapıyı kendi başına açabilmeyi başardığında öğretmeni ”Bugün hamur çalışacağız.”demiş. Küçük çocuk çok sevinmiş. Hamurla oynamayı çok severmiş. Hamurdan çeşitli şeyler yapabilirmiş: yılanlar, adamlar, filler, fareler, arabalar, kamyonetler… Ve hamuru yoğurmaya başlamış. Ama öğretmeni ”Bekleyin. Daha başlamayın.” diye bağırmış ve herkes hazırlanana kadar beklemişler.
”Şimdi”demiş öğretmeni “Tabak yapacağız.” Küçük çocuk çok sevinmiş. Tabak yapmayı çok severmiş. Çeşitli boylarda ve şekillerde tabaklar yapmaya başlamış. Ama öğretmeni “Bekleyin! Ben size nasıl yapacağınızı göstereceğim.” Demiş ve herkese derin bir tabak nasıl yapılır göstermiş. “İşte böyle. Tamam şimdi başlayabilirsiniz.” demiş öğretmeni.
Küçük çocuk bir öğretmenin yaptığı tabağa bakmış bir de kendi yaptığına. Kendi yaptığı tabağı çok beğenmiş. Ama bunu kimseye söylememiş. Hamuru tekrar top haline getirmiş ve öğretmeninkine benzer bir tabak yapmış. Bu derin bir tabakmış. Çok geçmeden küçük çocuk beklemeyi öğrenmiş, izlemeyi de. Öğretmenininkine benzer şeyler yapmayı da. Çok geçmeden kendine özgü şeyler yapamaz olmuş, daha sonra küçük çocuk ve ailesi başka bir şehirde yeni bir eve taşınmışlar ve küçük çocuk başka bir okula gitmek zorunda kalmış. Bu okul diğer okuldan daha da büyükmüş ve dışarıdan içeriye açılan bir kapısı da yokmuş. Oldukça büyük basamaklardan çıkmak zorundaymış. Sınıfa ulaşmak için bir de uzun koridordan yürümek zorundaymış.
Daha ilk gün öğretmen ”Bugün resim çizeceğiz.” demiş.
Küçük çocuk çok sevinmiş. Öğretmeninin komut vermesini beklemiş. Ama öğretmen hiçbir şey söylememiş. Sadece sınıfın içinde, öğrenciler arasında gezinmiş. Küçük çocuğun yanını gelince:
“Resim çizmek istemiyor musun?” diye sormuş.
“İstiyorum.” demiş küçük çocuk.

“ Ne çizeceğiz?”

Öğretmeni: “Buna sen karar vereceksin.” demiş. “Nasıl çizeceğim?” diye sormuş küçük çocuk. “Nasıl istersen öyle.” demiş öğretmeni. ”Hangi renkle boyayacağız?” diye sormuş küçük çocuk.
“Hangi renkle istersen onunla.” demiş öğretmeni.

“Eğer herkes aynı resmi çizerse, aynı renkle boyarsa kimin yaptığını nasıl anlayabilirim?” demiş öğretmeni. “Bilmiyorum.” demiş küçük çocuk.
Ve pembe, portakal rengi ve mavi çiçekler yapmaya başlamış. Yeni okulunu çok sevmiş. Ön kapıdan sınıfa bir kapısı olmasa bile!

Helen E. BUCKLEY

 

Eğer bir insana gerektiği ve olabileceği gibi davranırsanız,
Olması gerektiği ve olabileceği bir insan olur.
Johann Wolfgong Won GOETHE

 

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

                                                                                                                                            PSİKOSOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

 

YEMEK LİSTEMİZ NİSAN 2018

           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
       NİSAN AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ  İKİNDİ KAHVALTISI
2.4.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Zeytinyağlı kapuska- Kuskus- Tatlı Tahin pekmezli ekmek- Süt
3.4.2018 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Hasanpaşa köfte- Erişte- Meyve Gofret- Bisküvi
4.4.2018 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Süt Kuru fasulye- Şehriye pilavı- Salata Havuçlu cevizli kek
5.4.2018 Kahvaltı tabağı- Kuru meyve- Tarçın çayı Kıymalı pırasa yemeği- Soslu spagetti- Yoğurt Pazılı pide
6.4.2018 Kahvaltı tabağı- Otlu omlet- Ihlamur Fırında patates- Bulgur pilavı- Çorba Puding- Meyve
9.4.2018 Simit- Peynir- Süt Zeytinyağlı kereviz- Makarna- Tahin helva Hamur kızartması
10.4.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Çorba- Tepsi böreği- Yoğurt Simit- Süt
11.4.2018 Kahvaltı tabağı- Havuç- Süt Yeşil mercimek yemeği- Bulgur pilavı- Salata Peynirli poğaça
12.4.2018 Kahvaltı tabağı- Peynirli omlet- Tarçın çayı Portakallı bakla- Peynirli makarna- Tatlı Gofret- Bisküvi- Meyve
13.4.2018 Kahvaltı tabağı- Krep- Süt Misket köfte- Spagetti- Meyve Kalem böreği
16.4.2018 Karışık sandviç- Süt Ispanak yemeği- Peynirli makarna- Yoğurt Piramit pasta- Süt
17.4.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Patates- Köfte- Çorba- Kuskus Kıtır ekmek- Tarhana çorbası
18.4.2018 Kahvaltı tabağı- Omlet- Süt Zeytinyağlı barbunya- Şehriye pilavı- Salata Üzümlü meyveli kek
19.4.2018 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Tarçın çayı Mevsim türlüsü- Erişte- Yoğurt Gofret- Bisküvi
20.4.2018 Kahvaltı tabağı- Kuru meyve- Süt Karışık pizza- Çorba- Meyve Puding- Meyve
23.4.2018                                                                                   23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
24.4.2018 Kahvaltı tabağı- Peynirli omlet- Süt Kıymalı karnabahar- Kuskus- Tatlı Pazılı pide
25.4.2018 Kahvaltı tabağı- Krep- Tarçın çayı Nohut yemeği- Bulgur pilavı- Yoğurt Tahin pekmezli ekmek- Süt
26.4.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Kabak dolması- Çorba- Meyve Simit- Ayran
27.4.2018 Tarhana çorbası- Kıtır ekmek- Süt Gül böreği- Çorba- Hoşaf Hamur kızartması
30.4.2018 Karışık tost- Süt Etli patates yemeği- Köy eriştesi- Meyve Islak kek- Süt
Not: * Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Hnm. tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 24 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem YILDIZ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, sırasıyla bal-reçel, tereyağ bulunmaktadır.

Doğum Günlerimiz NİSAN 2018

                                                                                 

                 

             

SELİM GÜVEN                    01.04.2013

ÖZGÜR KÖYAN                   11.04.2012

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                                      doğumgünü