Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ ŞUBAT 2018

 

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                               : ÖZEL YILDIZ ANAOKULU                                                                                                                                        

                Yaş Grubu                           : 2-3 YAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.  

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

 

KAVRAMLAR

Renk            : Kırmızı,mavi,sarı

Sayı /sayma : (1’den 5’e kadar ritmik sayma)

Duygu          : Mutlu-Üzgün, korkmuş,şaşkın

Zıt                : hareketli-hareketsiz, canlı-cansız

Duyu            : Sıcak-soğuk

 

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ ŞUBAT 2018

         

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                               : ÖZEL YILDIZ ANAOKULU                                                                                                                                        

                Yaş Grubu                           :4 YAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur. 

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

 

KAVRAMLAR

Renk            : Kırmızı,mavi,sarı

Sayı /sayma : (1’den 10’a kadar ritmik sayma),1,2,3 sayısı

Duygu          : Mutlu-Üzgün, korkmuş,şaşkın

Zıt                : doğru-yanlış, eski-yeni, iyi-kötü,hareketli-hareketsiz, canlı-cansız

Şekil             : Daire,üçgen

Duyu            : Sıcak-soğuk-ılık

 

5 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ ŞUBAT 2018

           

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI       :ÖZEL YILDIZ ANAOKULU

YAŞ GRUBU      :5-6 YAŞ

AYLAR

 

 

 

 

 

 

ŞUBAT

KAZANIMLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6.Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

KAVRAMLAR

RENK: Mor GEOMETRİK ŞEKİL: Elips    MİKTAR: Ağır-Hafif, Yarım-Tam, Parça-Bütün

YÖN/MEKÂNDA KONUM: Alt-Orta-Üst, Altında-Üstünde-Ortasında

SAYI/SAYMA: 11 (On bir)-12(On iki)-13(On üç)-1. (Birinci)-1. (İkinci)

DUYGU: Endişe

ZIT: Düz-Eğri, Temiz-Kirli

 

OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI

elel

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİS YAZISI ŞUBAT 2018 AİLE BÜYÜKLERİYLE ANNE- BABA ÇATIŞMASI

         

AİLE BÜYÜKLERİYLE ANNE-BABA ÇATIŞMASI

Her anne-baba çocuğunu kendi doğruları çerçevesinde büyütmek ister. Bu yüzden çocuklarıyla zaman geçiren veya onlara bakan diğer yetişkinlerle aralarında sorun çıkabilir. Bu yetişkinler eğer anne-babanın kendi anne ve babasıysa, bu sorunları gidermek bazen çok güçleşir. Bu sorunlar nedeniyle, anne-babalar hem çocuklarıyla, hem de kendi anne-babalarıyla çatışma içine girebilirler. Hatta bazen bu yüzden eşler kendi aralarında bile çatışma yaşayabilirler.

Aile büyüklerinin torunlarını, anne-babanın talep ettiğinin dışında, farklı şekilde büyütmeye çalışmaları sadece kendilerinin çocuklarıyla olan ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemez, aynı zamanda ve en çok da torunlarını etkiler. Aşağıdaki şemada, çocuğun böyle bir ortamda büyürken, ne kadar çok mesaja ve farklı tutumlara maruz kaldığını görebiliriz.

Anne-babasından ayrı, diğer aile büyüklerinden ayrı mesajlar alan ve farklı muamele gören çocuk, neyin doğru neyin yanlış olduğunu karıştırmaya başlayabilir. Hangi yetişkinle, nasıl davranacağını öğrenmeye çalışırken bocalayabilir. Bu bocalama çocuğun yalnızca yetişkinle kurduğu ilişkide aksaklık yaratmaz, birçok konuda sorun yaşamasına neden olabilir. Bu tip çoğul mesajların olduğu ortamlarda büyüyen çocuk, sorunun büyüklüğüne, şiddetine ve ne kadar zaman sürdüğüne bağlı olarak çok çeşitli duygusal sorunlar ve davranış bozuklukları geliştirebilir. Bu sorunlardan bir kaçı aşağıdaki gibidir;

  • sosyal ortamlara uyumda güçlük
  • toplum içinde kurallara uygun davranmakta güçlük
  • arkadaşlarla iletişim sorunu
  • hırçınlık ve söz dinlememe
  • anne-babanın koyduğu kurallara uygun davranmaya direnç gösterme
  • kendine ve başkalarına saldırgan davranma
  • kendine ve diğer insanlara olan güven duygusunu kaybetme
  • kendi kendine karar vermekte güçlük

Çocuğun üzerindeki bu baskıyı azaltmak ve bu sorunları yaşamamak için, anne-babaların hem kendi aralarında, hem de aile büyükleriyle konuşarak, çocuğa karşı tutumlar ve davranışlar konusunda ortak bir yol izlemeleri gerekir. Çocukla birlikte olan herkes aynı şekilde düşünmek zorunda değildir kuşkusuz, ancak çocuğun ruh sağlığı açısından herkes birbirine yakın tutum ve davranışlar sergilemelidir.

Anne-babalar, aile büyüklerine saygısızlık yapmadan, onları kırmadan, çocuklarını nasıl büyütmek istediklerini mutlaka söylemeliler. Aile büyüklerinin de kendilerinin, kendi çocuklarını büyüttüklerini ve sıranın torunlarının anne-babalarında olduğunu düşünerek, bu konuda anlayışlı davranmaları gerekir.

 

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

 

YEMEK LİSTEMİZ ŞUBAT 2018

           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
         ŞUBAT AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ        İKİNDİ KAHVALTISI
1.2.2018 Kahvaltı tabağı- Patatesli omlet- Süt Zeytinyağlı pırasa- Soslu makarna- Tatlı Havuçlu cevizli kek
2.2.2018 Umaç çorbası- Süt- Kıtır ekmek Mantı- Tarhana çorbası- Meyve Simit- Ayran
5.2.2018 Kahvaltı tabağı-  Kuru meyveler- Ihlamur Sulu köfte- Şehriye pilavı- Meyve Bisküvili tavuk göğsü pastası
6.2.2018 Kahvaltı tabağı- Yumurta- Tarçın çayı Ispanak yemeği- Kuskus- Yoğurt Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek
7.2.2018 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Süt Etli nohut- Bulgur pilavı- Salata Kakaolu puding- Bisküvi
8.2.2018 Kahvaltı tabağı- Peynirli omlet- Ihlamur Portakallı kereviz- Spagetti- Yoğurt Peynirli poğaça
9.2.2018 Kahvaltı tabağı- Krep- Süt Pazılı pide- Çorba- Tatlı Tahin pekmezli ekmek- Meyve suyu
12.2.2018 Kahvaltı tabağı- Patatesli omlet- Tarçın çayı İzmir köfte- Pirinç pilavı- Salata Brownie kek- Süt
13.2.2018 Kahvaltı tabağı- Havuç- Süt Kıymalı karnabahar- Ev eriştesi- Tatlı Kalem börek
14.2.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Kuru fasulye- Şehriye pilavı- Yoğurt Bisküvi- Gofret- Meyve
15.2.2018 Kahvaltı tabağı- Patates cipsi- Süt Kapuska- Kuskus- Meyve Açma- Süt
16.2.2018 Karışık sandviç- Süt Patates oturtma- Bulgur pilavı- Turşu Piramit pasta
19.2.2018 Kahvaltı tabağı- Krep- Süt Fırında karışık pizza- Yayla çorbası- Yoğurt Yumurtalı ekmek- Süt
20.2.2018 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Ihlamur Kabak musakka- Soslu makarna- Tatlı Tepsi böreği- Ayran
21.2.2018 Kahvaltı tabağı- Otlu omlet- Tarçın çayı Yeşil mercimek yemeği- Peynirli erişte- Salata Bisküvi- Gofret- Meyve
22.2.2018 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Süt Biber dolması- Tavuk suyuna çorba- Meyve Cevizli ekmek
23.2.2018 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Fırında köfte- Spagetti- Yoğurt Üzümlü kek- Süt
26.2.2018 Kahvaltı tabağı- Patatesli omlet- Süt Yuvalama-  Erişte- Turşu Havuçlu kek- Ihlamur
27.2.2018 Kahvaltı tabağı- Kuru meyveler- Ihlamur Yumurtalı ıspanak- Bulgur pilavı- Tatlı Tahin pekmezli ekmek
28.2.2018 Kaşarlı tost- Süt Kıymalı patates yemeği- Bulgur pilavı- Yoğurt Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek
Not: * Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Teyze tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 72 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem YILDIZ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, bal-reçel, tereyağ, yumurta bulunmaktadır.

 

Doğum Günlerimiz ŞUBAT 2018

                                                                                 

                 

             

DENİZ ÖZDEMİRCİ     03.02.2014

KEREM ERTURAN      19.02.2013

TOPRAK TAN              22.02.2013

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                                      doğumgünü