Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ MART 2019

 

Okul Adı: öZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU

AY: MART

Yaş Grubu (Ay) : MERCAN SINIFI EĞİTİM PLANI (3 YAŞ)

MOTOR GELiŞiM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.                        

Kazanım 8.  Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 10.Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12.Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13.Estetik değerleri korur.

 

BiLiŞSEL GELiŞiM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkları özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19.Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

 

DiL GELiŞiMi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

 

öZBAKIM BECERiLERi

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

 

KAVRAMLAR

Zıt: Hareketli – Hareketsiz, Aynı, Benzer, Farklı, Yaşlı – Genç, Canlı – Cansız, Aydınlık- Karanlık, Kolay- Zor

Renk: Mor, Mavi, Yeşil, Sarı, Mavi, Turuncu, Kırmızı

Yön / Mekânda Konum: Altı – Üstü, İçinde- Dışında

Zaman: Dün- Bugün- Yarın, Sabah- Öğle- Akşam, Gece- Gündüz,  Sayı / Sayma: 10 sayısı

Miktar: Ağır – Hafif, Hızlı- Yavaş, Parça Bütün

Duyu: Sert – Yumuşak, Sıcak- Soğuk, Islak- Kuru, Tüylü- Tüysüz Duygu: Mutlu, Üzgün,

Boyut: İnce- Kalın, Uzun- Kısa

 

BELiRLi GüN VE HAFTALAR

  • Yaşlılar Haftası (18- 24 Mart)
  • Orman Haftası (21- 26 Mart)
  • Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
  • Kütüphane Haftası (Mart ayının son Pazartesi günü)

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ MART 2019

         

Okul Adı: ÖZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU        AY: MART

Yaş Grubu (Ay) :  GELECEĞİN UMUTLARI SINIFI EĞİTİM PLANI (4 YAŞ)

 

BiLiŞSEL GELiŞiM

Amaç  4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Amaç  6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Amaç  7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Amaç  9. Nesneleri sayabilme

Amaç  10. Geometrik şekilleri tanıyabilme

Amaç  12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Amaç  13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Amaç  14. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme

Amaç  16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme

Amaç  17 Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme

 

DiL GELiŞiMi

Amaç  3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Amaç  5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Amaç  7 . Ses bilgisinin farkında olabilme

Amaç  8. Görsel materyalleri okuyabilme

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Amaç  2. Duygularını fark edebilme

Amaç  6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Amaç  8. Farklılıklara saygı gösterebilme

Amaç  9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Amaç  10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme

Amaç  11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Amaç  14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini kavrayabilme

 

MOTOR GELiŞiM

Amaç  1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Amaç  2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Amaç  4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Amaç  5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Amaç  1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

 

KAVRAMLAR

SAYI:Geriye sayma GEOMETRİK ŞEKiL:Altıgen, Toplama

Siyah, renk tonları ZIT: tüylü-tüysüz,canlı-cansız,mutlu-mutsuz Kokulu- kokusuz

Taze- bayat, aydınlık- karanlık

Sıralama eski yeni

Hareketli hareketsiz

Parlak mat

doğru yanlış parça bütün

İnce-kalın, geniş-dar, uzun-kısa, ağır-hafif, Sesli sessiz ,az  çok, açık kapalı. Büyük, küçük

DUYGU:kızgın-uykulu-gülen-şaşırmış-heyecanlı

Neden-sonuç

Alt-Orta-Üst

grafik, yarım tam ,örüntü

BELiRLi GüN VE HAFTALAR

22 MART Orman Haftası

27 MART Dünya Tiyatrolar Günü

29 MART Kütüphaneler Haftası

 

5 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ MART 2019

 

Okul Adı: ÖZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU        AY: MART

Yaş Grubu (Ay) :  GöKKUSAĞI SINIFI EĞİTİM PLANI (5 YAŞ)

 

BiLiŞSEL GELiŞiM

Amaç  4. Algıladıklarını hatırlayabilme

Amaç  6. Nesne ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Amaç  7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Amaç  9. Nesneleri sayabilme

Amaç  10. Geometrik şekilleri tanıyabilme

Amaç  12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Amaç  13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Amaç  14. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme

Amaç  16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme

Amaç  17 Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme

 

DiL GELiŞiMi

Amaç  3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Amaç  5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Amaç  7 . Ses bilgisinin farkında olabilme

Amaç  8. Görsel materyalleri okuyabilme

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Amaç  2. Duygularını fark edebilme

Amaç  6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Amaç  8. Farklılıklara saygı gösterebilme

Amaç  9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Amaç  10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme

Amaç  11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Amaç  14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini kavrayabilme

 

MOTOR GELiŞiM

Amaç  1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Amaç  2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Amaç  4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Amaç  5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Amaç  1. Temizlik kurallarını uygulayabilme

 

KAVRAMLAR

SAYI:Geriye sayma GEOMETRİK ŞEKiL:Altıgen, Toplama

Siyah, renk tonları ZIT: tüylü-tüysüz,canlı-cansız,mutlu-mutsuz Kokulu- kokusuz

Taze- bayat, aydınlık- karanlık

Sıralama eski yeni

Hareketli hareketsiz

Parlak mat

doğru yanlış parça bütün

İnce-kalın, geniş-dar, uzun-kısa, ağır-hafif, Sesli sessiz ,az  çok, açık kapalı. Büyük, küçük

DUYGU:kızgın-uykulu-gülen-şaşırmış-heyecanlı

Neden-sonuç

Alt-Orta-Üst

grafik, yarım tam ,örüntü

BELiRLi GüN VE HAFTALAR

22 MART Orman Haftası

27 MART Dünya Tiyatrolar Günü

29 MART Kütüphaneler Haftası

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİS YAZISI MART 2019 - ELLERİ YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİ

                           ELLERİ YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİ                                                                                        

Şu sözleri defalarca duymuşsunuzdur:” Şu ellere bak, hemen onları yıka!”
Eminiz bunu duymaktan bıktınız. Ve tabi onları sık sık yıkamaktan da sıkıldınız.
Fakat gerçekte neden önemli olduğunu ve herkesin listesinde bunun ilk sırada yer aldığını bilseydiniz.
Bu sabah uyanınca ellerinizi yıkadığınızı söylediniz? Bu güzel. Ancak şimdi öğle yemeği zamanı, eğer bakteri ve mikropları uzak tutmak istiyorsanız, günde bir defa yıkamak yeterli değil.

Hepimiz insan elinin harika şeyler olduğunu biliriz. Alkışlayabilir ve şaklatabilirler. Bir kediyi tutabilir ve bir tencere çorbayı karıştırabilirler.
Fakat aynı eller mikropları ve bakterileri de tutabilirler. Ve bu sinsi düşmanlar saklanmayı ve gizlenmeyi severler.
Ellerinize bakın ve kirin ve mikropların oradaki çizgilere, kırışıklara ve çatlaklara nasıl saklandığını görün. Bir büyüteçle ellerinize baktığınızda en kuytu yerleri bile görebilirsiniz. Aynı zamanda bir süngere benziyor değil mi?
Bakarken aynı zamanda birazda kir göreceksiniz. Fakat ne kadar iyi bakarsanız bakın, mikrop göremeyeceksiniz. Çünkü onlar sadece mikroskopla görülebilecek kadar küçük yaratıklardır.

Mikroplar nereden gelir?
Her yerde yaşarlar. Aslında her gün milyarlarcası üzerinizde yaşar ve çoğalır. En sevdikleri yerler saçlarınız, tırnak dipleriniz ve vücudunuzdaki kıvrımlardır. Bu mikropların çoğu size zarar vermez. İşin gerçeği ne kadar temizlenseniz de onların çoğundan kurtulamazsınız. Fakat mikropların bir kısmı da yaşadığınız çevreden gelir ve sizi incitebilir. Sizi hasta edebilir.
Şanslısınız ki bunlar için bir şeyler yapabilirsiniz. Son geçirdiğiniz gribin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bilim adamlarının inanışına göre insanların çoğu diğer hasta insanlara dokunduğunda ya da hasta insanlar onlara dokunduğunda grip oluyorlar. Bu diğer insanlara ya da eşyalara dokunmayın anlamına gelmiyor. Ya da eldiven giymeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Bütün yapmanız gereken ellerinizi yıkamanız. Ellerinizi yıkamanız yiyeceklerin de mikroplardan korunmasını sağlar. Diyelim ki arkadaşlarınız için öğle yemeği hazırlıyorsunuz.
Eğer kirli ellerle yiyeceklere dokunursanız, mikroplar hızla yayılabilir, çoğalabilir ve besin zehirlenmesine yol açabilir. Bir dahaki sefere sadece ellerinize bakmakla kalmayın, onları yıkayın da!

Ellerinizi yıkarken şunlara dikkat edin:
Ellerinizi sık sık yıkayın. Tuvalete girdikten sonra, bir yaraya ve kesiğe dokunduğunuzda, her zaman yiyeceklere dokunmadan önce, çiğ etlere ve kümes hayvanlarına dokunduktan sonra. Onlar çok zararlı mikroplar taşıyabilir. Sabunla köpürtün ve ılık suyla yıkayın. Sabunla iyice fırçalamak mikropları ve kiri uzaklaştırır. Hiçbir yeri unutmayın. Ellerinizin içini ve dışını, parmak aralarınızı yıkayın. Bileklerinizi de sabunlayın. Ve tırnaklarınızı unutmayın. İyi bir tırnak fırçası işinize yarar. Ilık suyla iyice durulayın. Bütün sıkıcı ve zararlı mikroplar lavabodan aşağı akıp gidecektir!

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

                                                        PSİKOSOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

 

YEMEK LİSTEMİZ MART 2019

           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
          MART 2019 YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI
1.3.2019 Kahvaltı tabağı- Havuç dilimleri- Ihlamur Kıymalı karnabahar- Spagetti- Yoğurt Hamur kızartması- Kuşburnu
4.3.2019 Kahvaltı tabağı- Otlu omlet- Süt Köfte- Patates püresi- Çorba Tahin pekmezli ekmek- M. Suyu
5.3.2019 Kahvaltı tabağı- Kaşarlı patates- Tarçın çayı Ispanak yemeği- Peynirli makarna- Yoğurt Peynirli poğaça
6.3.2019 Kahvaltı tabağı- Sarelleli ekmek- Süt Nohut- Bulgur pilavı- Salata Kakaolu puding- Bisküvi
7.3.2019 Kahvaltı tabağı- Kuru meyveler- Ihlamur Pazılı pide- Çorba- Yoğurt Simit- Ayran
8.3.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Süt Çorba- Fırında makarna- Tatlı Bisküvi- Gofret- Meyve
11.3.2019 Kıtır ekmekli kaşarlı domates çorbası Gülböreği- Çorba- Yoğurt Sarelleli ekmek- Süt
12.3.2019 Sarelleli ekmek- Peynir- Zeytin- Süt Ekşili köfte- Ev eriştesi- Meyve Açma- Ayran
13.3.2019 Kahvaltı tabağı- Krep- Tarçın çayı Yeşil mercimek- Şehriye pilavı- Yoğurt Havuçlu kek- Ihlamur
14.3.2019 Kahvaltı tabağı-  Peynirli omlet- Ihlamur Zeytinyağlı pırasa- Spagetti- Tatlı Kalem böreği
15.3.2019 Yumurtalı ekmek- Peynir Zeytin- Süt Lahana dolması- Çorba- Salata Bisküvi- Gofret- Meyve
18.3.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Bitki çayı Yuvalama- Spagetti bolonez- Meyve Tahin pekmezli ekmek
19.3.2019 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Ezogelin çorba- Mantı- Yoğurt Dereotlu poğaça- Ayran
20.3.2019 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Ihlamur Kuru fasulye- Bulgur pilavı- Salata Limonlu kek
21.3.2019 Kahvaltı tabağı- Tereyağda omlet- Ihlamur Tepsi böreği- Tarhana çorbası- Yoğurt Piramit pasta
22.3.2019 Tahin pekmezli ekmek- Peynir- Zeytin- Süt Yayla çorbası- Köfte- Fırında patates Bisküvi- Gofret- Meyve
25.3.2019 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Ihlamur Zeytinyağlı barbunya- Şehriye pilavı- Salata Sarelleli ekmek
26.3.2019 Kahvaltı tabağı- Omlet- Süt Köfte- Patates fırında- Meyve Dızmana- Süt
27.3.2019 Kahvaltı tabağı- Havuç dilimleri- Kuru meyve- Süt Ispanak yemeği- Peynirli makarna- Yoğurt Portakallı kek
28.3.2019 Karışık sandviç- Tarçın çayı Kırmızı mercimek- Spagetti- Tatlı Tavuk göğsü- Kraker
29.3.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Süt Kıymalı patates oturtma- Ev eriştesi- Cacık Bisküvi- Gofret- Meyve
Not: Turşu, Yoğurt, Reçel çeşitleri ve Domates sularımız okulumuzda hazırlanmaktadır
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 72 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem ÇAVUŞ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, sırasıyla bal-reçel, tereyağ bulunmaktadır.

Doğum Günlerimiz MART 2019

                                                                                 

           

08.03.2014…….. Berrak Ada Özçelik

08.03.2014…….. Berke Deniz Özçelik

08.03.2014…….. Rüzgar Efe Özçelik

24.03.2014………Deniz Demir

     

             

         

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                              doğumgünü