Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ ARALIK 2017

 

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI 2-3 YAŞ AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

ÖĞRETMEN ADI: Melek BİR

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7: Dinledikleri/ izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. Kazanım

 

KAVRAMLAR

 

Renk: Sarı

Geometrik Şekil: Kare  Miktar: Az-Çok

Yön/ Mekânda Konum: İçinde-Dışında,  Yukarıda-Aşağıda

Duyu: Tatlı

Zaman: Gece-Gündüz,

Duygu: Kızgın-Şaşkın

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

-İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası  (10 Aralık gününü içine alan hafta)

-Yeni Yıl (31 Aralık)

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ ARALIK 2017

         

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI 4 YAŞ AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

ÖĞRETMEN ADI: Yıldız KUPŞİ

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir.

Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4: Nesneleri sayar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7: Dinledikleri/ izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/ olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 13: Estetik değerleri korur.

Kazanım 15: Kendine güvenir.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. Kazanım 5.Dinlenmenin önemini açıklar.

KAVRAMLAR

Renk: Kırmızı-Sarı-Mavi  Geometrik Şekil: Kare, Üçgen, Daire   Miktar: Az-Çok

Yön/ Mekânda Konum: İç-Dış, İçinde-Dışında,  Yukarıda-Aşağıda

Sayı/ Sayma: 1-20 arası sayılar    Duyu: Tatlı, Tuzlu, Ekşi, Acı

Zıt: Doğru-Yanlış, Düzenli –dağınık  Zaman: Gece-Gündüz, Önce-Şimdi-Sonra, Sabah-Öğle-Akşam   Duygu: Kızgın-Şaşkın

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

-İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası  (10 Aralık gününü içine alan hafta)

-Yeni Yıl (31 Aralık)

 

5 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ ARALIK 2017

           

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI 5-6 YAŞ AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı               : ÖZEL KOCAELİ YILIZ ANAOKULU

Öğretmen Adı       : Ceylan KURTULUŞ

KAZANIMLAR

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.  Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.   Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.    Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.    Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.     Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.    Kazanım 15: Kendine güvenir

Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir    Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.   Kazanım 4: Nesneleri sayar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.  Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.   Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 10:Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.  Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.     Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.   Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.   Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.  Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar..

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

KAVRAMLAR

Zıt: Aynı – Benzer – Farklı, Doğru – Yanlış, Hızlı – Yavaş, Eski –  Yeni, Kız – Erkek, Dağınık – Düzenli, Yaşlı – Genç, Uzun – Kısa, Mutlu – Mutsuz, Şişman – Zayıf, Hızlı – Yavaş, Aç – Tok, Yararlı – Zararlı, Cesur – Korkak, Karanlık – Aydınlık  Sayı Sayma: 1 – 10 Arası Sayılar, Önceki – Sonraki, İlk – Orta – Son   Yön / Mekanda Konum: Ortada, Sağ – SolGeometrik Şekil: Yıldız – Ay Duyu: Sıcak – Soğuk – Ilık, Taze – Bayat Renkler: Ana ve Ara Renkler, Beyaz, SiyahMiktar: Boş – Dolu, Tam – Yarım, Ağır – Hafif, Parça – Bütün   Zaman: Önce – Şimdi – Sonra,  Dün – Bugün – Yarın   Sabah – Öğle – Akşam   Boyut: Uzun – Kısa,  Büyük – Küçük    Zaman: Önce – Şimdi – Sonra,  Dün – Bugün – Yarın   Sabah – Öğle – Akşam   Boyut: Uzun – Kısa,     Büyük – Küçük

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

– İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

– Yeni Yıl  (31 Aralık – 1O Ocak)

OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI

elel

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2017- Çocukta Dürüstlük

         

Çocukta Dürüstlük

      İşte zor bir kavram daha, Dürüstlük;

 

Çocuğumuza dürüst olmasını nasıl öğreteceğiz, gözünüzün önünde vazoyu kıran çocuğunuz “hayır ben kırmadım, kardeşim yaptı “ derken nasıl davranacağız.

 

Çocukların bir çok konuda yalan söyliyebileceğini kabul ederken, bunların onun gözünde bir yalan olmadığını, gerçek ile fantazi arasında ayrım yapmakta zorlanabileceği veya unutabileceği veya  olayı inkar etmekle olayın kendisinide ortadan kaldırdığını düşünebileceğini göz önünde bulundurun.

 

Çocuğunuza öncelikle sağlamanız gereken şey dürüst, samimi, güven dolu bir ortam olmalıdır ki çocuk yalan söyleme ihtiyacı duymasın, dürüst olmanın daha kolay ve sorun çözümleyici olduğunu anlasın.

–        Çocuğunuzu yalan söylemeye sevk edecek sorular sormayın. “Bu vazoyu sen mi kırdın” dediğinizde alacağınız cevap “ben kırmadım” olabilecektir. Bunun yerine “seni vazoyu kırarken gördüm” deyin.

–          Çocuğunuzu doğru söylemeye sevk edecek suçlama içermeyen ama nedenini araştıran bir tutumda alacağınız cevabın doru olması ihtimali çok yüksektir. “yine vazoyu mu kırdın” yerine, “vazo kırılmış, nasıl oldu merak ediyorum, sen biliyor musun” diyebilirsiniz.

–          Çocuğun gerçeği tam olarak hatırlamasını sağlayın,”kardeşim bana vurdu” dediğinde,

Kardeşin sana neden vurdu, daha öncesinde ne olmuştu” diyerek,  onun  olayın bütününü hatırlayark belki de ilk önce kardeşine onun vurduğunu veya oyuncağını aldığını ortaya çıkarabilirsiniz.

–      Çocuğun doğruyu söylediği durumlarda, yaptığı her ne kadar kabullenilmez olursa olsun tepkilerinizi denetleyin, doğru söylediğinde aşırı tepki gören ve cezalandırılan çocuk, bir daha ki sefere yalana sığınacaktır. Çocuğun doğru söylüyor olmasını takdir ettikten sonra

bunu neden yapmaması gerektiğini anlatın.

 

–        Çocuğunuzun yapıp yapmadığına emin olmadığınız bir konuda çocuğu çok sıkıştırmayın. “Ben yapmadım” diyen çocuğa  “ sen mi yaptın ha” “bunu nasıl yaparsın” “söyle çabuk” demeniz sonucunda hiç bir şey elde edemeyip, her ikinizde yıpranmış olacaksınız. Bunun yerine “inşallah bana doğruyu söylüyorsundur, eğer yalansa beni çok üzer” diyerek olayı kapatın.

–       Çocuğunuza ona güvendiğinizi gösterin. Sizin ona doğruyu söyleme konusunda güvendiğinizi bilen çocuk, size doğru söylemeye eğilimli olacaktır.

–        Çocuğa olumlu beklentilerinizi yansıtın, olmsuzları değil, “ sakın kardeşinle kavga etme” yerine, “kardeşinle çok güzel oynayacağını biliyorum” deyin. “dur kırarsın” yerine “benim oğlum dikkatlidir, kırmadan oynar” deyin.

 

Ve bu konunun sonunda da önce siz dürüst olun, sizin dürüstlükten kaçamaklarınızı, küçük beyaz yalanlarınızı çocuğunuz anlayamayacak ve size güven duyamayacaktır. Eğer yalan sözylediğinizi çocuğunuz farkettiyse,  itiraf edip hatanızı kabullenerek ona da örnek olun. Ona verdiğiniz sözleri tutun. Eğer tutamıyorsanız neden sözünüzü tutamadığınızı ona anlatın.

 

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKO-SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

 

YEMEK LİSTEMİZ ARALIK 2017

                                      MAYIS AYI YEMEK LİSTESİ
           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
         ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ        İKİNDİ KAHVALTISI
1.12.2017 Kahvaltı tabağı- Yumurtalı ekmek- Ihlamur Biber dolması- Şehriye çorbası- Yoğurt Kakaolu puding- Bisküvi
4.12.2017 Kahvaltı tabağı- Krep- Süt Etli kapuska- Bulgur pilavı- Tatlı Portakallı kek
5.12.2017 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Tavuk suyuna çorba- Mantı- Yoğurt Hamur kızartması
6.12.2017 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Tarçın çayı Nohut- Şehriye pilavı- Tahin helvası Patates köftesi
7.12.2017 Kahvaltı tabağı- Karışık kuru meyve- Süt Sulu köfte- Spagetti- Salata Tahin pekmezli ekmek
8.12.2017 Kahvaltı tabağı- Haşlama patates- Ihlamur Kıymalı karnabahar- Kuskus- Meyve Kalem böreği
11.12.2017 Karışık sandviç- Süt Terbiyeli kereviz- Soslu makarna- Tatlı Fırında yumurtalı ekmek
12.12.2017 Kahvaltı tabağı- Sahanda yumurta- Ihlamur Mercimek çorbası- Köfte- Patates Sakızlı muhallebi
13.12.2017 Simit- Peynir- Zeytin- Süt Kuru fasulye- Pirinç pilavı- Salata Ispanaklı pide
14.12.2017 Kahvaltı tabağı- Havuç- Kuru meyve- Ada çayı Karışık pizza- Çorba- Kayısı hoşafı Bisküvi- Gofret- Meyve
15.12.2017 Kahvaltı tabağı- Otlu omlet- Tarçın çayı Zeytinyağlı pırasa- Peynirli makarna- Meyve Mozaik pasta
18.12.2017 Kaşarlı tost- Süt Ispanak yemeği- Peynirli makarna- Yoğurt Üzümlü kek
19.12.2017 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Ihlamur Buğday aşı- Şehriye pilavı- Tatlı Patatesli börek- Ayran
20.12.2017 Kahvaltı tabağı- Krep- Ada çayı Ezogelin çorba- Patates oturtma- Salata Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek
21.12.2017 Kahvaltı tabağı- Peynirli omlet- Süt Kereviz çorbası- Tepsi böreği- Ayran Bisküvi- Gofret- Meyve
22.12.2017 Tahin pekmezli ekmek- Kaşar peyniri- Süt Fırında lahana dolması- Domates çorbası- Meyve Cevizli kek
25.12.2017 Kahvaltı tabağı- Fırında patates- Ihlamur Kabak musakka- Erişte- Tatlı Yumurtalı ekmek
26.12.2017 Kahvaltı tabağı- Kuru meyve- Süt Tarhana çorbası- Yoğurtlu salçalı spagetti- Meyve Üzümlü kek
27.12.2017 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Tarçın çayı Yeşil mercimek yemeği- Meyhane pilavı- Salata Peynirli poğaça
28.12.2017 Karışık tost- Süt Pazılı pide- Çorba- Yoğurt Tahin pekmezli ekmek
29.12.2017 Kahvaltı tabağı- Krep- Bitki çayı Semizotu yemeği- Erişte- Tatlı Yılbaşı pastası
Not: Kahvaltı tabağımızda Tereyağ, Bal veya Reçel, Peynir- Zeytin standart olarak yer almaktadır.
* Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Teyze tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 24 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem YILDIZ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.

Click to toggle

                                                                                               

ANAOKULU VE ÇOCUK

 Anaokulu çocuğun hayatında önemli bir rol oynar. Çocuk, anaokulunda bir çok beceriyi ağırlıklı olarak oyun oynayarak geliştirir.

Anaokulunun Çocuğa Kazandıracakları

Anaokuluna giden çocuk;

 • Öğrenmeye ilgi duyar. Kendini tanımayı öğrenir.
 • Yeteneklerinden haberdar olur.
 • Farklı bir birey olduğunu öğrenir.
 • Yaşıtlarıyla ilişki kurar.
 • İşbirliği yapma alışkanlığı kazanır.
 • Hakkını korumayı ve başkalarının hakkına saygılı olmayı öğrenir.
 • Bencillikten sıyrılır, paylaşmayı öğrenir.
 • Anne-babadan ayrı kalmaya alışır.
 • Özgür davranma olanağı bulur, bağımsızlık duygusu gelişir.
 • Dil gelişimi hızlanır, sözcük dağarcığı zenginleşir.
 • Zihin gelişimi hızlanır.
 • Girişkenliği artar.
 • Var olan yetenekleri gelişir.
 • Kendi ihtiyaçlarını karşılama alışkanlığı edinir.
 • Sorumluluk duygusu gelişir.
 • Karar verme yeteneği gelişir.
 • Sosyal kuralları öğrenir.
 • Vücudunu etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir.
 • Bir üst öğrenim için gerekli olgunluğa ulaşır.

Anaokulunu Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Okulda uzman ve yetkin kişilerin çalışıyor olmasına,
 • Fiziki ortamın çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeyde olmasına,
 • Fiziksel ortamın, çalışanların ve gıdaların temiz olmasına,
 • Emniyet ve güvenlikle ilgili tedbirlerin yeterli olmasına,
 • Yaratıcı ve destekleyici bir eğitim ortamının olmasına,
 • Sanat ve spor gibi sosyal faaliyetlerin yeterli olmasına,
 • Çocuğun sınıfının uygun sayıda olmasına,
 • Çocuğun sınıfının yaş grubuna uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuğu Anaokuluna Hazırlarken Yapılabilecekler  Çocuk anaokuluna başlamadan önce;

 • Çocuğa yeni arkadaşların, öğretmenlerin olacak, yeni oyunlar ve şarkılar öğreneceksin gibi açıklamalarla, anaokulunun nasıl bir yer olduğu ve neler yapıldığı anlatılmalıdır.
 • Çocuğun hangi anaokuluna gideceğine karar verilmişse çocuğa okul önceden gösterilmelidir.
 • Çocuğun anaokuluyla ilgili soruları yaşına uygun, doğru olarak cevaplanmalıdır

Çocuk anaokuluna gitmek istemezse;

 • Çocuğun okula gitmesi tüm aile üyelerince desteklenmelidir.
 • Anaokuluna düzenli olarak gitmesi sağlanmalı, ödün verilmemelidir.
 • Çocuk anaokuluna, ayrılırken daha fazla tepki verdiği ebeveyni tarafından bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Çocuğa baskıcı olmayan bir tutumla anaokuluna gitmesi gerektiği anlatılmalıdır.
 • Çocuk anaokuluna gitmek istemediğinde bunun nedeni araştırılmalıdır.
 • Çocuğun anaokulunda oluşturduğu bir beceriyi anne-babaya gösterdiğinde (yaptığı bir resim, öğrendiği şarkı vb.) takdir edilerek, desteklenmelidir.

Anaokuluna giden çocuk ilkokulda ve daha sonraki yaşamında daha uyumlu, girişken ve sosyal etkinliklerde daha başarılı bir birey olur.

ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİSİ

Doğum Günlerimiz ARALIK 2017

                                                                                 

                 

             

YAĞIZ EFE AKSOY                   04.12.2014

  EFRAN KAYA                           08.12.20211

DOĞA BARTU BORA               15.12.2013

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                                      doğumgünü