Özel Kocaeli Yıldız Anaokulu

3 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ OCAK 2019

 

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: OCAK

Yaş Grubu (Ay) : MERCAN SINIFI EĞİTİM PLANI (3 YAŞ)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.                        

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkları özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça- bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19.Problem durumlarına çözüm üretir.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

 

KAVRAMLAR

Duyu: Tatlı, Tuzlu, Ekşi, Acı, Sesli- Sessiz, Kokulu – Kokusuz, Kaygan, Islak- Kuru

Yön/ Mekanda Konum: Alt- Üst- Orta

Zaman: Sabah – Öğle – Akşam,

Renk: Turuncu, Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil

Zıt: Eski – Yeni, Şişman – Zayıf, Aynı-Benzer-Farklı, Açık- Kapalı

Sayı: 1-8 arası sayılar

Geometrik Şekil: Daire, Kare, Üçgen

Miktar: Tek- Çift

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

  • Yeni Yıl
  • Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. Haftası)

4 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ OCAK 2019

         

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULUAY: OCAK

Yaş Grubu (Ay) :  GELECEĞİN UMUTLARI SINIFI EĞİTİM PLANI (4 YAŞ)

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5.Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

KAVRAMLAR

Doğru yanlış- şekiller-dikdörtgen- sayma-ilişki kurma- kalabalık tenha- az çok-yukarıda aşağıda- tüylü tüysüz- ön arka- alt-üst- eski yeni- aydınlık karanlık- alçak yüksek- sıcak soğuk- ince kalın- boş dolu- gruplama- I sesi – ölçme- aynı farklı- sabah öğle akşam- başlangıç bitiş.

SAYI     

7-8

RENK

Mor

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

  • Yeni Yıl
  • Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. Haftası

 

5 YAŞ EĞİTİM BÜLTENİMİZ OCAK 2019

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULUAY: OCAK

Yaş Grubu (Ay) :  GÖKKUŞAĞI SINIFI EĞİTİM PLANI (5 YAŞ)

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5.Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

KAVRAMLAR

Doğru yanlış- şekiller-dikdörtgen- sayma-ilişki kurma- kalabalık tenha- az çok-yukarıda aşağıda- tüylü tüysüz- ön arka- alt-üst- eski yeni- aydınlık karanlık- alçak yüksek- sıcak soğuk- ince kalın- boş dolu- gruplama- I sesi – ölçme- aynı farklı- sabah öğle akşam- başlangıç bitiş.

SAYI     

7-8

RENK

Mor

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR  

Yeni Yıl–  Enerji

Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. Haftası)

PSİKO- SOSYAL DANIŞMA SERVİS YAZISI OCAK 2019 - Çocuklarda Özsaygının Anahtarı Sizde!

                                                                                                                  

                                  Çocuklarda özsaygının anahtarı sizde!
Bir çocuğun duygusal hayatının o çocuğun insan ilişkilerini, davranışlarını ve öğrenmesini önemli ölçüde etkilediği uzun süredir bilinmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ise hayatın ilk yıllarının gelecekteki ruh sağlığı ve özsaygı açısından önemini ortaya çıkarmıştır.

Sağlıklı bir özsaygı geliştirmiş olan çocuklar hayatlarındaki önemli yetişkinlerin kendilerini sevdiğini, kabul ettiğini ve kendisinin güvenlik ve iyiliğini sağlayacaklarını hisseder.

Düşük özsaygı (istenmediği, sevilmediği, kabul edilmediği hissi) sıklıkla öğrenme güçlüklerine, disiplin sorunlarına ve daha ileriki yıllarda da depresyona neden olabilir.

Bir çocuğun sağlıklı duygusal gelişimi açısından çok önemli unsurlar şunlardır:

Sadakat
Her çocuk bağlantı içinde olduğu ve uzun vadeli olarak ulaşabileceği en az bir tane güvenilir, cevap veren yetişkinin varlığına ihtiyaç duyar. Bu olmazsa çocuklar güvenmeyi öğrenemez, veya güven duygularının zedelenmesi halinde ise yeniden güvenmemeyi öğrenirler. Bu da bakıcılar ve öğretmenler de dahil olmak üzere, başka insanlarla verimli ilişkiler kurma kabiliyetlerini zedeler. Ayrıca güvenebileceği ve kendisini rahatlatan bir yetişkine sahip olmayan çocuk kendisini “sevilebilir” biri olarak hissetmez ve “sevilebilecek” şekilde davranmaz. Hiç şefkat görmediği için şefkat de gösteremez.

İletişim
İletişim entelektüel gelişim, bilginin zenginleştirilmesi, duyguların paylaşılması ve güçlü duygusal bağlar kurulmasını sağlayan bir araçtır. Çocukla yaptığı şeyler, düşünceleri ve duyguları hakkında teşvik edici biçimde konuşan bir aile bireyi çocuğun dil gelişimini zenginleştirir ve bağımsızlaşmak için kendisine güven duymasına yardımcı olur.

Sınırlar
Makul ve tutarlı sınırlar çocuğun kendisini güvende, iyi bir insan ve sevilebilir biri olarak hissetmesine yardımcı olur. Genellikle bir çocuk, koyulan sınırlar gelişimsel dönemine uygun değilse, sınırları anlamıyorsa ve sınırları koyan yetişkini sevmiyor ya da ona saygı duymuyorsa, o yetişkin tarafından koyulan standartlara ulaşmak, anlık dürtülerini gemlemek ve fazladan çaba göstermek için uğraşmaz.

Değerlendirme
Yetişkin çocuğun ilgi alanları ve çabalarını kuru takdirlerle değil, aynı zamanda değerlendirme yaparak da karşılarsa çocuğun özdeğer duygusu derinleşir. Ancak aşırı övgü veya dalkavukluk çocukta şüpheler uyandırabilir ve genellikle sürekli övgüde bulunan yetişkinleri pek fazla güvenilmez kişiler olarak görürler.

Baş etme stratejileri
Çocuğa zor durumlarla baş etmesine yardımcı olarak sağlıklı bir özsaygı geliştirmesine ve korumasına da yardım edebilirsiniz. Baş etme stratejileri arasında paylaşma, öfke yönetimi, çatışmaların çözümlenmesi ve stresle mücadele yer alır. Hayal kırıklığı ve kriz zamanlarında ona olan sevgi ve desteğinizin değişmediğini göstererek çocuğun zayıflayan özsaygısını güçlendirebilirsiniz. Kriz geçtikten sonra çocuğa neyin yanlış gittiğini anlamasında yardımcı olabilirsiniz. Böylece, bir daha kriz oluştuğunda, geçmiş zorlukları yaşarken öğrendiği bilgilerden yararlanabilir.

Model alma
Sosyal öğrenme için olumlu, yetkin ve etkin rol modelleri çocuğa üretici ve özenli bireyler olmanın önemini öğretir. Çocukların özsaygısının beslenmesi zaman alır. Sevdikleri kişilerle ve hoşlandıkları diğer kişilerle bol bol zaman geçirmeleri gerekir. Anne-babalar, bakıcılar, öğretmenler çocuklara saygılı davranarak, onların görüş ve kanaatlerini ciddiye alarak ve memnuniyetlerini göstererek çocuğun özsaygısının güçlenmesine önemli katkılarda bulunabilirler.

Özel Kocaelİ Yıldız Anaokulu

Psikososyal Danışma Servisi

YEMEK LİSTEMİZ OCAK 2019

                                      YEMEK LİSTESİ
           ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU
         OCAK AYI YEMEK LİSTESİ
TARİH           SABAH KAHVALTISI                              ÖĞLE    YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI
2.1.2019 Kahvaltı tabağı- Krep- Tarçın çayı Yoğurtlu karnabahar- Makarna- Salata Limonlu kek- Ihlamur
3.1.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Süt Tepsi böreği- Tavuk suyu çorba- Tahin helvası Bisküvi- Gofret- Meyve
4.1.2019 Sütlü tarhana çorbası- kıtır ekmek Sulu köfte- Kuskus- Tatlı Hamur kızartması- Kuşburnu
7.1.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama patates- Ihlamur Yeşil mercimek- Ev eriştesi- Salata Havuçlu tarçınlı kek
8.1.2019 Kahvaltı tabağı- Peynirli omlet- Kuşburnu çayı Fırında makarna- Ezogelin çorbası- Meyve Patatesli poğaça- Ayran
9.1.2019 Kahvaltı tabağı- Kuru meyveler- Süt Ispanak yemeği- Soslu makarna- Yoğurt Tahin pekmezli ekmek
10.1.2019 Kahvaltı tabağı- Patates kızartması- Tarçın çayı Ekşili köfte- Arpa şehriye pilavı- Helva Kalem böreği
11.1.2019 Kahvaltı tabağı- Havuç- Salatalık- Ihlamur Kuru fasulye- Bulgur pilavı- Yoğurt Elmalı turta
14.1.2019 Kaşarlı tost- Yeşil zeytin- Süt Domates çorbası- Kış türlüsü- Meyve Mozaik pasta
15.1.2019 Kahvaltı tabağı- Lop yumurta- Tarçın çayı Yuvalama- Peynirli makarna- Salata Simit- Ayran
16.1.2019 Kahvaltı tabağı- Patates haşlama- Ihlamur Ispanaklı pide- Çorba- Yoğurt Tahin pekmezli ekmek
17.1.2019 Fırında yumurtalı ekmek- Süt Barbunya pilaki- Şehriye pilavı- Salata Üzümlü kek- Ihlamur
18.1.2019 Kahvaltı tabağı- Domates- Salatalık- Kuşburnu çayı Lahana dolması- Kuskus- Yoğurt Hamur kızartması
21.1.2019 Kahvaltı tabağı- Otlu omlet- Süt Etli patates yemeği- Şehriye pilavı- Salata Peynirli poğaça- Ayran
22.1.2019 Karışık sandviç- Ihlamur Kıymalı kapuska- Ev eriştesi- Tatlı Un kurabiyesi- Meyve
23.1.2019 Kahvaltı tabağı- Patates kızartması- Tarçın çayı Zeytinyağlı pırasa- Peynirli makarna- Yoğurt Tahin pekmezli ekmek
24.1.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama yumurta- Süt Kuru fasulye- Bulgur pilavı- Helva Muska böreği- Ihlamur
25.1.2019 Sütlü tarhana çorbası- Kıtır ekmek Ispanak yemeği- Domatesli spagetti- Meyve Bisküvi- Gofret- Meyve
28.1.2019 Kahvaltı tabağı- Havuç- Salatalık- Ihlamur İzmir köfte- Şehriye pilavı- Yoğurt Damla çikolatalı kek
29.1.2019 Kahvaltı tabağı- Haşlama patates- Kuşburnu çayı Gül böreği- Şafak çorbası- Salata Hamur kızartması- Ayran
30.1.2019 Kahvaltı tabağı- Kuru meyveler- Tarçın çayı Mantı- Ezogelin çorbası- Yoğurt Kakaolu puding- Bisküvi
31.1.2019 Kahvaltı tabağı- Kaşarlı omlet- Süt Nohut- Bulgur pilavı- Tatlı Tahin pekmezli ekmek
Not: * Tüm reçellerimiz okulda aşçımız İnci Teyze tarafından organik meyveler ile yapılmaktadır.
* Çorbalarımızda kemiksuyu ve etsuyu kullanılmaktadır.
* Hergün yemeklerimizden numune alınarak 24 saat süre ile saklanmaktadır.
* Aylık yemek listemiz Gıda Mühendisi- Diyetisyen Didem ÇAVUŞ tarafından hazırlanmaktadır.
* Mutfağımızda dondurulmuş gıdalar kullanılmamaktadır.
* Kahvaltı tabağında peynir- zeytin, sırasıyla bal-reçel, tereyağ bulunmaktadır.
* Pizzalar, tavuk şinitzel, ve turşularımız okulumuzda hazırlanmaktadır.

Doğum Günlerimiz OCAK 2019

                                                                                 

           

13.01.2015…….  RÜZGAR AKARSU

16.01.2013…….. HAMZA KURT

23.01.2013………DENİZ VAROL

     

             

         

   

 İyi ki doğdunuz …

Sizleri ÇOK SEVİYORUZ…

                                                                                              doğumgünü