3 Yaş Eğitim Bültenimiz Mayıs 2019

Okul Adı: ÖZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU

AY: MAYIS

Yaş Grubu (Ay) : MERCAN SINIFI EĞiTiM PLANI 3 YAŞ

MOTOR GELiŞiM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.                        

Kazanım 8.  Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16.Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

BiLiŞSEL GELiŞiM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19.Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır ve Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

DiL GELiŞiMi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

 

öZBAKIM BECERiLERi

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

KAVRAMLAR

 

Renk: Mavi, Kırmızı, Beyaz, Pembe, Sarı, Yeşil, Siyah , Mor- Turuncu

Yön/Mekânda konum: Sağ – Sol, İleri – Geri, Alt- Üst- Ön- Arka, İç- Dış, Arasında, Yukarı- Aşağı, Yüksek- Alçak, Uzak- Yakın

Zıt: Aynı, Benzer, Farklı, Aydınlık- Karanlık, Derin- Sığ, Kirli- Temiz, Açık- Kapalı, Eski- Yeni

Miktar: Boş- Dolu, Hızlı- Yavaş, Kalabalık- Tenha

Sayı/Sayma: 1-10 arası sayı sayma, Artırma, Eksiltme, Sıra Sayısı

Geometrik Şekil: Daire, Üçgen, Kare

Duyu: Pütürlü- Kaygan, Yumuşak- Sert

Zaman: Sabah- Akşam

Boyut: Büyük- Küçük

BELiRLi GüN VE HAFTALAR

  • Trafik ve İlk Yardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
  • Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazarı)
  • Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
  • Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)