3 Yaş Eğitim Bültenimiz Kasım 2019

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU

AY: KASIM

Yaş Grubu (Ay) : 3YAŞ SINIFI EĞİTİM PLANI

 

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. 

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.                                        

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

 

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

KAVRAMLAR

Boyut: İlişki kurma                      Renk: Sarı

Sayı/Sayma: 2                             Zıt: sıcak-soğuk, geniş-dar                                                                                   

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 29 Ekim-4 Kasım: Kızılay Haftası

10-16 Kasım: Atatürk Haftası         

24 Kasım: Öğretmenler Günü