Paylaş:

Okul Adı: öZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU 

AY: ŞUBAT

Yaş Grubu (Ay) :  4 YAŞ SINIFI EĞiTiM PLANI

BiLiŞSEL GELiŞiM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.

 

 

DiL GELiŞiMi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

 

 

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.  

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

 

 

 

MOTOR GELiŞiMi

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

öZBAKIM BECERiLERi

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

KAVRAMLAR

Şekiller, sayma, problem çözme

ZIT: Yumuşak- sert, tüylü-tüysüz, uzun- kısa, dar- geniş, önce- sonra, alt-üst- orta, kalabalık- tenha, aynı- farklı, ıslak- kuru, hızlı- yavaş, hareketli- hareketsiz, önünde- arkasında, yuvarlak- köşeli, kaygan- pütürlü, ince- kalın, üstünde-altında, uzak- yakın, canlı- cansız, zayıf- şişman, aşağıda- yukarıda, sivri- küt, tek- çift

GEOMETRiK ŞEKiL: Beşgen 

SES: U sesi  

DUYGU: Mutlu-üzgün-kızgın-şaşırmış- şaşkın