Paylaş:

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU 

AY: ŞUBAT

Yaş Grubu (Ay) :  5 YAŞ SINIFI EĞİTİM PLANI

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4.  Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekanda  konumla  ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.

 

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

 

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

haklarını korur.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz  duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

KAVRAMLAR

Sayma, eşleştirme, grafik

GEOMETRİK ŞEKİL:Daire,üçgen,dikdörtgen, kare, beşgen

ZIT:  yumuşak- sert,, tüylü- tüysüz, pütürlü- kaygan, kalabalık- tenha, önünde- arkasında, büyük- küçük, açık- kapalı, aynı- farklı, parça- bütün, dar-geniş, az-çok, ters-düz, canlı- cansız, aşağı- yukarı, zayıf-şişman, hızlı-yavaş, eski-yeni, alt-üst-orta, ıslak-kuru, hızlı-yavaş, üstünde-altında, uzak-yakın, tek-çift, yuvarlak-köşeli

 SAYI: 0-9 arası rakamlar

DUYGU: üzgün