4 Yaş Eğitim Bültenimiz Kasım 2019

Okul Adı: öZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU 

AY: KASIM

Yaş Grubu (Ay) :  4 YAŞ SINIFI EĞiTiM PLANI

BiLiŞSEL GELiŞiM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

 

DiL GELiŞiMi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.                    

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.  

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

 

MOTOR GELiŞiMi

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

öZBAKIM BECERiLERi

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.                                         

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

 

KAVRAMLAR

Problem çözme, örüntü, eşleştirme, ilişki kurma  ZIT: düzenli dağınık, temiz pis, açık kapalı, Büyük-küçük, Aynı, Benzer, Üstünde-Altında, Kirli – temiz, Uzun-kısa,  İçinde -Dışında, Sesli -Sessiz, Az- Çok, Önce sonra, ince kalın,  önünde- arkasında, yüksek –alçak, Sağlıklı-Sağlıksız, Uzak-Yakın, Islak-kuru, başta-sonda  GEOMETRİK ŞEKİL:Daire, çember, üçgen  DUYGU:kızgın, korkmuş RENK: Sarı, kırmızı, yeşil, mavi

SAYI: 3-4

BELiRLi GüN VE HAFTALAR :

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)