5 Yaş Eğitim Bültenimiz Eylül 2019

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU 

AY: EYLÜL

Yaş Grubu (Ay) :  5 YAŞ SINIFI EĞİTİM PLANI

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

KAVRAMLAR

karşılaştırma,ilişki,kurma, ZIT: mutlu- üzgün, düzenli- dağınık ,az- çok EŞLEŞTİRME: Sağ- sol, Doğru-yanlış,Aynı-farklı GEOMETRİK ŞEKİL:Daire,  DUYGU:üzgün, korkmuş

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR :İlköğretim Haftası