5 Yaş Eğitim Bültenimiz Kasım 2019

Okul Adı: ÖZEL KOCAELİ YILDIZ ANAOKULU 

AY: KASIM

Yaş Grubu (Ay) :  5 YAŞ SINIFI EĞİTİM PLANI

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4.  Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 14. Nesnelerle  örüntü oluşturur.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle  grafik  hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 4.  Konuşurken  dilbilgisi  yapılarını  kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.  

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım  9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.  

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal  yaşamda  bireylerin farklı  rol ve görevleri  olduğunu  açıklar.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Kazanım 6. Günlük  yaşam  becerileri  için gerekli  araç  ve gereçleri  kullanır.

 

KAVRAMLAR

Problem çözme  RENK: Sarı, kırmızı, yeşil GEOMETRİK ŞEKİL: Daire, çember, üçgen  ZIT:  düzenli dağınık, temiz pis, açık kapalı, Büyük-küçük, aynı,benzer, kirli – temiz, uzun-kısa

SAYI: 3-4

Yön-Mekan kavramı: Üstünde- altında, içinde-dışında

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR :

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)