5 Yaş Eğitim Bültenimiz Mayıs 2019

Okul Adı: ÖZEL KOCAELi YILDIZ ANAOKULU        AY: MAYIS

Yaş Grubu (Ay) :  GöKKUŞAĞI SINIFI EĞiTiM PLANI (5 YAŞ)

BiLiŞSEL GELiŞiM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

 

DiL GELiŞiMi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELiŞiM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

MOTOR GELiŞiMi

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

 

öZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

KAVRAMLAR

RENK: ara renkler, kahverengi, siyah, beyaz

GEOMETRiK ŞEKiL: Şekil Setleri

  SAYI: 1-10 arası sayılar, sıralama, nesnelerle eksiltme

ZIT: Sıcak- Soğuk En uzak en yakın, sert -yumuşak

Toplama- çıkarma

BELiRLi GüN VE HAFTALAR

– 6 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası

– 12 Mayıs Anneler Günü

– 18 Mayıs Müzeler Haftası

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı